Hulp-officier van justitie

De hulpofficier van justitie is een opsporingsambtenaar met enkele extra bevoegdheden ten opzichte van de algemene opsporingsambtenaar. Hij is geen lid van het Openbaar Ministerie. Veelal betreft het politieambtenaren in de rang van inspecteur of hoger, alsmede officieren en aangewezen onderofficieren van de Koninklijke Marechaussee.

De hulpofficier van justitie wordt door de minister aangewezen. Hij dient in het bezit te zijn van een geldig Certificaat Hulpofficier van Justitie en moet in die functie elke drie jaar opnieuw examen doen. De hulpofficier van justitie heeft meer bevoegdheden dan de algemene opsporingsambtenaar maar minder dan de officier van justitie.

Feitelijk worden een aantal bevoegdheden van de officier van justitie overgeheveld naar de hulpofficier van justitie teneinde in de praktijk slagvaardig te kunnen werken.

Bron: wikipedia

Laatste update: 26-5-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!