Verduistering

Verduistering is het opzettelijk wederrechtelijk zich toe-eigenen van een goed dat aan een ander toebehoort en dat de dader anders dan door een misdrijf onder zich heeft. De strafbaarstelling is geregeld in Titel XXIV Wetboek van Strafrecht. Het verschil met diefstal is klein: bij diefstal wordt een goed van een ander weggenomen, terwijl bij verduistering dat goed reeds in het bezit van de verduisteraar was (juridisch: hij is ‘houder’) en deze dan opeens het eigendom claimt. Ook een poging tot verduistering is strafbaar.

De maximumstraf voor verduistering is drie jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie (76.000 euro). Daarnaast kan iemand van bepaalde rechten worden ontzet. Dit houdt in dat de rechter kan bepalen dat hij door de veroordeling voor verduistering bepaalde ambten niet meer mag bekleden. Daarnaast kan de rechter bepalen dat de uitspraak, die normaal gesproken anoniem wordt gepubliceerd, openbaar wordt gemaakt.

Zie ook:

Laatste update: 10-2-2023

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!