Bureau Inspectieraad

Bureau Inspectieraad vervult bij de uitvoering van het programma een rol als regisseur, aanjager, monitor en informatiemakelaar. Dit gebeurt in opdracht van de Inspectieraad. In deze raad zitten de Inspecteurs-Generaal en hoofden van de 10 rijksinspecties.

Bureau Inspectieraad voert de volgende taken uit:

  • Het volgen van de ontwikkelingen in de domeinen;
  • Het signaleren van belangrijke ontwikkelingen in de politiek en samenleving;
  • Het adviseren op strategisch niveau;
  • Het ondersteunen van de Inspectieraad.

Bureau Inspectieraad voedt en verbindt de werkzaamheden van de Inspectieraad, de daarin samenwerkende organisaties, en jaagt die waar nodig aan. De 15 medewerkers leveren daarnaast met de werkprogramma’s een bijdrage aan de modernisering van het toezicht

Zie ook:

Laatste update, 24-4-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!