Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht is een vorm van toezicht die is gebaseerd op samenwerking tussen de toezichthouder en de ondertoezichtstaande om regelnaleving/het op peil houden van kwaliteit te bewerkstelligen. Beide partijen maken afspraken over de wijze waarop ze met elkaar omgaan en over de invulling van het toezicht. De wijze van samenwerking is gebaseerd op vertrouwen, transparantie en wederzijds begrip. Dit past in de opvatting dat burgers, bedrijven en instellingen meer aangesproken mogen worden op hun eigen verantwoordelijkheden.

In deze benadering past de toezichthouder het toezicht aan als hij het gerechtvaardigde vertrouwen heeft dat de ondertoezichtstaande zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor het naleven van regels of het op peil houden van kwaliteit. De ondertoezichtstaande is volledig transparant richting toezichthouder die op zijn beurt snel zekerheid geeft over regelnaleving/kwaliteit.

Horizontaal toezicht is in 2004 voor het eerst toegepast door de Belastingdienst. Ook enkele andere uitvoerders/handhavers passen deze vorm van toezicht sindsdien toe.

Zie ook:

Opgesteld door prof. dr.mr. E.C.J.M. (Lisette) van der Hel – van Dijk RA, Nyenrode Business Universiteit

Laatste update: 26-12-2020

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!