Inspectieview

Inspectieview is een web-based systeem waarin toezichthouders inspectie-informatie met elkaar delen. Hierdoor wordt risico-gericht toezicht, maar ook toezichtlastreductie gefaciliteerd.

Deelnemers zijn o.a. rijksinspecties (ILT, NVWA, ISZW, AT), omgevingsdiensten, politie, havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam, landelijke meldpunten (o.a. afval, bodem) en waterschappen. Er zijn inmiddels 1,5 miljoen inspecties van de afgelopen 5 jaar raadpleegbaar.

Er zijn drie domeinen, te weten Bedrijven, Milieu en Binnenvaart, elk met eigen gebruiksvoorwaarden. Tevens is er een bulkfunctie die het mogelijk maakt grote hoeveelheden gegevens, bijv. vanuit een range postcodes, in een eigen Business Intelligence omgeving te verwerken.

Beheer, onderhoud en doorontwikkeling wordt georganiseerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Speciale maatregelen zijn getroffen om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen als BIR/BIO en AVG.

Zie ook:

Door Ger de Boer, ILT

Laatste update: 7-11-2020

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!