Handhaving

Handhaving is het ‘doen naleven’ en omvat het gehele spectrum van activiteiten dat is gericht op het laten voldoen aan de eisen die aan een zaak of handeling worden gesteld.

Handhaving is een verzamelnaam voor activiteiten die zijn gericht op het bewerkstelligen van een goede naleving of een goede kwaliteit.De activiteiten lopen uiteen van het verlenen van nalevingshulp tot het sanctioneren. De keuze van de activiteit is afhankelijk van de(veronderstelde) oorzaak van de niet-naleving of de tekortschietende kwaliteit en van het effect dat van de activiteit wordt verwacht. Deinterventies die de toezichthouder ter beschikking staan, worden vaak weergegeven in de handhavingspiramide en geclusterd inhandhavingsmethoden.

Onder handhaven vallen de activiteitennalevingscommunicatie, dienstverlening, toezicht en opsporing (als meest vergaande vorm van interveniëren). 

 

Bron: Begrippenkader rijksinspecties

%d bloggers liken dit: