Handhaving

Handhaving is elke interventie van de overheid gericht op het ‘doen naleven’ en omvat het gehele spectrum van activiteiten dat is gericht op het laten voldoen aan de eisen die aan een zaak of handeling worden gesteld.

De activiteiten variëren van belonen, nalevingshulp, voorlichting en uitleg, waarschuwen, shaming tot dwang, sanctioneren en onmogelijk maken. De keuze van de activiteit is afhankelijk van de (veronderstelde) oorzaak van de niet-naleving of de tekortschietende kwaliteit en van het effect dat van de activiteit wordt verwacht. De interventies die de toezichthouder ter beschikking staan, worden vaak weergegeven in de handhavingspiramide.

Er zijn twee “officiële” soorten handhaving door de overheid mogelijk: strafrechtelijk en bestuursrechtelijk. Er is overigens ook een tussenvorm waarbij het bestuur bestraffend kan optreden. Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving kunnen naast elkaar worden toegepast bij een en dezelfde overtreding omdat het doel ervan verschillend is.

Zie ook:

Laatste update: 13-3-2023

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!