Handhaving

Handhaving is het ‘doen naleven’ en omvat het gehele spectrum van activiteiten dat is gericht op het laten voldoen aan de eisen die aan een zaak of handeling worden gesteld.

Handhaving is een verzamelnaam voor activiteiten die zijn gericht op het bewerkstelligen van een goede naleving of een goede kwaliteit. De activiteiten lopen uiteen van het verlenen van nalevingshulp tot het sanctioneren. De keuze van de activiteit is afhankelijk van de (veronderstelde) oorzaak van de niet-naleving of de tekortschietende kwaliteit en van het effect dat van de activiteit wordt verwacht. De interventies die de toezichthouder ter beschikking staan, worden vaak weergegeven in de handhavingspiramide en geclusterd in handhavingsmethoden.

Onder handhaven vallen de activiteiten nalevingscommunicatie, dienstverlening, toezicht en opsporing (als meest vergaande vorm van interveniëren).

Bron: Begrippenkader Rijksinspectie 2013 (pdf)

Laatste update: 20-11-2019

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!