Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) werkt aan het waarborgen en waar nodig verbeteren van het welzijn van dieren en zet zich in om naleving van de wetgeving gericht op dierenwelzijn te bevorderen.

De LID is opgericht in 1986. Sinds de komst van de dierenpolitie in 2011 zijn de taken op het gebied van handhaving dierenwelzijn gezelschapsdieren vastgelegd in het ‘convenant handhaving’. Dit convenant is gesloten tussen de LID, RVO, de ministeries LNV en JenV, de politie en de NVWA. Sinds september 2018 worden niet-spoedeisende zaken die gaan over het onthouden van de nodige verzorging van gezelschapsdieren rechtstreeks naar de LID doorgezet. Ook komen de inspecteurs in actie na een melding bij het meldnummer 114 (red een dier). Er is nauwe samenwerking met de dierenpolitie.

De inspecteurs van de LID zijn buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa). De LID is een onderdeel van de Dierenbescherming, ondergebracht in een onafhankelijke stichting.  

De LID telt 28 fte en een begroting van €2,5 miljoen (2019). Financiering geschiedt door het ministerie van LNV en de Dierenbescherming.

Laatste update: 2-7-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!