Affaire Chemie-Pack (Moerdijk)

Op 5 januari 2011 brak rond 14.30 uur brand uit bij het bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk. Op het terrein stonden veel gevaarlijke stoffen waarvoor geen vergunning was en veiligheidsprocedures werden slecht nageleefd. Tot in de Randstad en Midden-Nederland moesten mensen hun ramen en deuren gesloten houden. Er vielen geen doden of gewonden. Wel meldden 545 mensen zich met gezondheidsklachten. De watergangen raakten vervuild met verontreinigd bluswater en de bodem raakte zwaar verontreinigd. De totale schade is geraamd op 70 miljoen euro.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeerde in 2012 dat de crisiscommunicatie van de gemeente en de veiligheidsregio rond de brand een chaos was en het toezicht te coulant. Toezichtbezoeken door de gemeente en de landelijke BRZO-toezichthouders werden altijd aangekondigd waardoor er tijdens bezoeken geen werkzaamheden werden uitgevoerd. En er werd onvoldoende acht geslagen op signalen over onvoldoende borging van de veiligheid bij Chemie-Pack. “Er was geen mentaliteit om effectief in te grijpen.”

Zie ook:

Laatste update: 12-4-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!