Bijzondere opsporing

Bijzondere opsporing wordt ingezet om georganiseerde criminaliteit te bestrijden. De methoden zijn bijzonder omdat ze een inbreuk maken op de vrijheid of andere grondrechten van burgers en er kans op misbruik bestaat. Daarom mag bijzondere opsporing alleen ingezet worden na instemming van het openbaar ministerie.

Bijzondere opsporing is geregeld in Titel IVA Wetboek van Strafvordering. Onder bijzondere opsporingsmethoden wordt verstaan:

Wie bevoegd zijn met de opsporing van strafbare feiten is vastgelegd in artikel 141 (OvJ en aangewezen ambtenaren van politie, KMar en Bijzondere opsporingsdiensten) en artikel 142 (boa’s) Wetboek van Strafvordering.

Laatste update: 20-6-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!