Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK)

De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht adviseert gevraagd en ongevraagd de minister van Defensie betreffende personele en bedrijfsmatige kwesties. De IGK wordt dan ook wel de Ombudsman van Defensie genoemd.

De IGK heeft vier taken:

  • Adviseren over alle vraagstukken die de krijgsmacht raken;
  • Bemiddelen in individuele kwesties;
  • Inspecteur der Veteranen;
  • Inspecteur der Reservisten.

De IGK is onderdeel van het Ministerie van Defensie en legt rechtstreeks verantwoording af aan de minister. Hij heeft toegang tot alle delen van de Defensieorganisatie, is bevoegd om alle documenten in te zien en mag iedere vergadering bijwonen. De IGK heeft geen doorzettingsmacht.

Het instituut IGK bestaat uit de Inspecteur-Generaal, een chef-staf, veertien stafofficieren (waarvan vijf reserveofficieren) afkomstig van alle krijgsmachtdelen alsmede ondersteunend personeel. Het landgoed De Zwaluwenberg te Hilversum biedt al sinds 1945 onderdak aan de IGK.

Zie ook:

Laatste update: 3-8-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!