Aanhouding (arrestatie)

Een aanhouding of arrestatie is het ontnemen van de bewegingsvrijheid van een persoon door de politie of, in geval van heterdaad, door burgers. Een aanhouding geschiedt meestal door een opsporingsambtenaar. Daarna kunnen verdere stappen worden ondernomen om de persoon langer in voorarrest te kunnen houden. Zo is de opsporingsambtenaar verplicht de zaak zo snel mogelijk, liefst binnen een dag, voor te geleiden aan de officier van justitie te brengen zodat deze kan beslissen of de aanhouding terecht was.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds aanhouding op heterdaad en anderzijds aanhouding buiten heterdaad. Dit onderscheid is voor de strafrechtelijke praktijk van belang omdat het bepaalt in welk geval wie bij welke strafbare feiten bevoegd is om de verdachte aan te houden.

De Eerste afdeeling Wetboek van Strafvordering regelt het fenomeen aanhouding.

Aanhouding moet niet worden verward met staandehouding wat een lichtere vorm van vrijheidsbeperking is.

Zie ook:

Laatste update: 23-6-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!