Strategische Milieukamer (SMK)

De strafrechtelijke aanpak van milieucriminaliteit vindt plaats onder leiding van het Functioneel Parket (FP). Vanwege de vele bij dit onderwerp betrokken instanties zoals diverse ministeries, rijksinspecties en andere opsporingsinstanties is een coördinerend orgaan in het leven geroepen, de Strategische Milieukamer (SMK). Door de SMK, die ongeveer drie keer per jaar bijeen komt, wordt het beleid en de prioriteiten bepaald inzake de aanpak van milieucriminaliteit.

De SMK bestaat naast de hoofdofficier van het Functioneel Parket (voorzitter) uit de Inspecteuren-Generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Portefeuillehouder Milieucriminaliteit van de Nationale Politie, en de Gedeputeerde Milieu van Zuid-Holland namens de lokale overheden.

De dagelijkse leiding, waaronder de beoordeling van afzonderlijke zaken, ligt in handen van de Landelijke Milieukamer (ook wel ‘Tactische Milieukamer’). De Landelijke Milieukamer wordt geleid door de coördinerend officier van justitie voor milieucriminaliteit van het Functioneel Parket.

Zie ook:

Laatste update: 1-2-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!