Driehoeksoverleg

De taken inzake handhaving van de openbare orde en hulpverlening zijn verdeeld over gemeenten (beleid), het openbaar ministerie (strafrechtelijke handhaving) en de politie (de daadwerkelijke inzet). De burgemeester en de officier van justitie overleggen regelmatig tezamen met het hoofd van het politiedistrict, en zo nodig met de politiechef van een regionale eenheid. Hier worden afspraken gemaakt over lokale prioriteiten en criminaliteitsbestrijding alsmede over de taakuitvoering van de politie en over het beleid ten aanzien van de taakuitvoering.

Artikel 13 Politiewet 2012 regelt het driehoeksoverleg. De burgemeester en de officier van justitie staan niet in een hiërarchische verhouding tot elkaar. De politie is ondergeschikt. Op verzoek van de burgemeester kan het driehoeksoverleg plaatsvinden op gemeentelijk niveau.

Indien de Koninklijke Marechaussee optreedt ter handhaving van de openbare orde neemt de commandant deel aan het overleg.

Zie ook:

Laatste update: 25-6-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!