Bouw- en Woningtoezicht (BWT)

Elke gemeente beschikt over Bouw- en Woningtoezicht (BWT) dat gaat over wat er allemaal binnen de grenzen van de gemeente wordt gebouwd of verbouwd en of dat voldoet aan de vergunningen. Daartoe controleert het in verschillende fasen van het ontwerp tot de uiteindelijke realisatiestukken en de concrete uitvoering op basis van het Bouwbesluit 2012 en de gemeentelijke bouwverordening.

BWT houdt toezicht op:

 • Constructieveiligheid;
 • Brandveiligheid;
 • Geluidstechnische aspecten;
 • Energie- en duurzaamheid;
 • Gezondheidstechnische aspecten;
 • Sloop;
 • Overlast van (ver)bouw of sloop-activiteiten;
 • Kwaliteit van bestaande bebouwing;
 • Monumenten.

Bij geconstateerde onjuistheden heeft de gemeente de bevoegdheid om de bouw stil te leggen tot correcties zijn uitgevoerd.

Onder de taken valt ook:

 • Toetsing bouwplannen aan de omgevingsplannen;
 • Advisering over bouwprojecten en -vergunningen.

De tegelijk met de Omgevingswet in werking tredende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal grote veranderingen voor het “traditionele” bouw- en woningtoezicht hebben.

Zie ook:

Laatste update: 10-5-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!