Bureau Financieel Toezicht (BFT)

Bureau Financieel Toezicht (BFT, eng: Financial Supervision Office) is een onafhankelijke integrale toezichthouder op het werk van notarissen, gerechtsdeurwaarders en enkele Wwft-plichtige specifieke beroepsgroepen, zoals accountants en administratiekantoren. Het BFT draagt bij aan de rechtszekerheid en de integriteit van het financiële-economische stelsel in Nederland. Voor maatschappelijke vraagstukken zoals de aanpak van schuldenproblematiek, ondermijning en de aanpak van terrorismefinanciering voelt het BFT zich mede verantwoordelijk.

De handhavingsinstrumenten van BFT bestaan uit o.a.:

De juridische grondslag van BFT is de Wet op het notarisambt, artikel 110, lid 1 die in 1999 in werking is getreden. Daarvoor heette BFT het Centraal Bureau van Bijstand (opgericht in 1933). Het BFT is een zbo dat valt onder de (ministeriële) verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het telt 49 fte, heeft een budget van €9,7 miljoen (2023) en is gevestigd te Utrecht.

Zie ook:

(M.m.v. Bureau Financieel Toezicht)

Laatste update: 17-1-2023

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!