Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) uit 2008 heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Er is sprake van terrorismefinanciering als vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken.

De Wwft legt verplichtingen op aan:

  • aan- en verkopers van goederen;
  • bemiddelaars bij aan- en verkoop van goederen;
  • makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken;
  • taxateurs van onroerende zaken;
  • exploitanten van pandhuizen en domicilieverleners;
  • financiële instellingen, zoals banken, geldwisselkantoren, casino’s, trustkantoren, beleggingsinstellingen en bepaalde verzekeraars;
  • vrije beroepsbeoefenaren, zoals notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren.

Overtreding van de Wwft-bepalingen is een economisch delict.

Met de uitvoering en handhaving van deze wet zijn belast (art 1d): AFM, DNB, Bureau Financieel Toezicht, Belastingdienst, Kansspelautoriteit en de dekens (advocatuur).

Hoofdstuk 3 (artikel 12) van de Wwft ziet toe op de oprichting van de Financiële inlichtingen eenheid (FIU, Financial Intelligence Unit Nederland) waar diverse meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden.

Zie ook:

Met dank aan Niels Hupkes.

Laatste update: 14-3-2023

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!te!