Vergunning (ontheffing)

Een wet of verordening kan bepalen dat iets verboden is zonder vergunning of ontheffing. Een vergunning of ontheffing is een officiële toestemming van de overheid (het bevoegde gezag) aan een specifiek rechtspersoon of natuurlijk persoon om een bepaalde activiteit uit te mogen voeren. Voorbeelden zijn de omgevingsvergunning, wapenvergunning, bankvergunning en parkeerontheffing.

Vergunningen of ontheffingen:

  • kunnen specifieke voorwaarden bevatten;
  • kennen altijd procedures die moeten worden doorlopen en meestal termijnen waarbinnen op de aanvraag door de overheid moet worden beschikt.
  • zijn besluiten waartegen bezwaar en beroep mogelijk is.
  • Leggen beslag op de overheid waarvoor leges in rekening gebracht kunnen worden.
  • Kunnen na verlening door toezichthouders op naleving worden gecontroleerd.

Een concessie wordt verleend als de overheid een activiteit wenselijk acht op grond van het door haar te behartigen publieke belang. Bijvoorbeeld een vervoersconcessie. Een vrijstelling is een uitzondering op een verbod of verplichting. Deze geldt voor iedereen die aan de voorwaarden ervan voldoet.

Laatste update: 10-5-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!