Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP)

In het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) spreken de regioburgemeesters, de voorzitter van het College van procureurs-generaal en de minister van Veiligheid en Justitie periodiek, in aanwezigheid van de korpschef van de Nationale politie, over het beheer van en de taakuitvoering door de nationale politie. Het overleg vindt tenminste vier keer per jaar plaats. Iedere regioburgemeester spreekt tijdens het LOVP namens de burgemeesters uit zijn regio. Aan het LOVP nemen ook twee burgemeesters deel van gemeenten met minder dan 100.000 inwoners.

Het LOVP vindt plaats op basis van artikel 19 Politiewet 2012. In het verleden stond het overleg daarom bekend als Artikel 19-overleg. In dat artikel staat ook wat er in het LOVP besproken moet worden zoals de landelijke beleidsdoelstellingen en verdeling van de politiesterkte maar ook over bredere veiligheidsthema’s, voor zover deze raken aan de taakuitvoering van de politie.

Bron: regioburgemeesters.nl

Zie ook:

Laatste update: 18-7-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!