Tuchtrecht

Tuchtrecht is sanctierecht binnen een bepaalde georganiseerde (beroeps)groep. Denk bijvoorbeeld aan het medisch tuchtrecht, het tuchtrecht voor advocaten en notarissen, en het voetbaltuchtrecht van de KNVB. Het doel van tuchtrecht is de waarborging van kwaliteit van de beroepsuitoefening. Het is een normhandhavingsstelsel gericht op een bepaalde beroepsgroep. De open normen worden ingevuld door codes/tuchtrechtspraak.

Tuchtrecht is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting die geen transactiekosten met zich meebrengt voor de overheid, meer rechtszekerheid kan bieden en kan bijdragen aan de eenheid in de rechtspraak.

Laatste update: 16-7-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!