Handhavingsverzoek

Indien een persoon of bedrijf van mening is dat er ergens sprake is van strijd met geldende regels waartegen het bevoegd gezag niet voornemens lijkt handhavend op te treden kan dat alsnog afgedwongen worden door het indienen van een handhavingsverzoek.

De bevoegde overheid is verplicht om binnen acht weken na de datum van ontvangst, op een dergelijk verzoek (tot handhaving) een beslissing te nemen. Als na deze termijn geen besluit is genomen, kan bij het bevoegde gezag een bezwaarschrift ingediend worden tegen het uitblijven van een beslissing op het verzoek. Het niet tijdig nemen van een besluit wordt gelijkgesteld met een besluit waartegen bezwaar en beroep bij de bestuursrechter open staat.

Zie ook:

Laatste update: 17-1-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!