Strategisch Beraad Ondermijning (SBO)

Begin 2018 is het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO, docx, 39 kB) in het leven geroepen.Doel is om de aanpak van ondermijning te verstevigen op zowel lokaal, regionaal, landelijk als internationaal niveau.

Het overleg identificeert knelpunten in de aanpak, formuleert voorstellen voor oplossingen en agendeert deze bij de juiste tafels. Waar nodig biedt het overleg ondersteuning met concrete handreikingen. Daarnaast richt het overleg zich op het verzamelen van goede voorbeelden en het stimuleren van innovatie. Over de besteding van de extra middelen uit het regeerakkoord brengt het overleg advies uit.

Aan het landelijk overleg nemen politie, Openbaar Ministerie, VNG, regioburgemeesters, G40, belastingdienst, en de ministeries van BZK, JenV en Sociale Zaken deel. Ook de bijzondere opsporingsdiensten, de Koninklijke Marechaussee en de Raad voor de Rechtspraak doen mee. Oud-burgemeester Peter Noordanus is onafhankelijk voorzitter van dit overleg. Het SBO krijgt ondersteuning van een aanjaagteam.

Bron: regioburgemeesters.nl

Zie ook:

Laatste update: 17-7-2020

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!