Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG)

De Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) houdt toezicht op de kwaliteit van de militaire gezondheidszorg in Nederland en tijdens operationele inzet.

De IMG onderzoekt hoe personen en instellingen binnen de militaire gezondheidszorg werken. Daarnaast wordt, voor de gezondheidsbescherming van militairen, toezicht gehouden op de stralingshygiëne en voedselveiligheid bij het Ministerie van Defensie. De inspectie bekijkt of regels worden nageleefd en of er medisch zorgvuldig wordt gehandeld.

Voor de handhaving van wet- en regelgeving en geldende kwaliteitsnormen kan de IMG adviezen, aanwijzingen of richtlijnen geven en zo nodig ingrijpen en maatregelen opleggen. In samenspraak met de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd kan de IMG ook tuchtrechtelijk optreden.

Binnen Defensie valt de IMG rechtstreeks onder de minister, vertegenwoordigd door de secretaris-generaal. De IMG is ook lid van het toezichtberaad Defensie. De Inspectie is gevestigd bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht op Landgoed De Zwaluwenberg te Loosdrecht.

Zie ook:

Laatste update: 17-1-2023

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!