Risicoanalyse

Risicoanalyse is het gestructureerd en gewogen gebruiken van beschikbare kennis om te bepalen hoe vaak gevaren zich kunnen voordoen en hoe groot de gevolgen daarvan kunnen zijn, en het doen van voorstellen hoe de dreiging op te heffen of te beperken met als doel om tot een onderbouwde keuze van prioriteiten in het toezicht te komen.

Naast de inschatting op de kans dat een ongewenst fenomeen zich voordoet beantwoordt deze analyse de vraag hoe ‘erg’ dat is (wat zijn de gevolgen voor bv de volksgezondheid, de fysieke veiligheid, het politiek/bestuurlijk imago, het milieu, het maatschappelijk belang, et cetera), bij welke doelgroep het tekort zich voordoet en tegen welke niet-nalevingsituatie met voorrang moet worden opgetreden.

Risicoanalyse is de basis voor het prioriteren van het werk van toezichthouders en de inzet van menskracht. Idealiter zou dat gekoppeld moeten worden aan beleidsdoelstellingen.

risicomatrix
Figuur: Risicomatrix

Bron: Begrippenkader Rijksinspectie 2013 (pdf)

Zie ook:

Laatste update: 20-11-2019

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!