Risicoanalyse

Risicoanalyse is het gestructureerd en gewogen gebruiken van beschikbare kennis om te bepalen hoe vaak gevaren zich kunnen voordoen en hoe groot de gevolgen daarvan kunnen zijn, en het doen van voorstellen hoe de dreiging op te heffen of te beperken met als doel om tot een onderbouwde keuze van prioriteiten in het toezicht te komen.

Naast de inschatting op de kans dat een ongewenst fenomeen zich voordoet beantwoordt deze analyse de vraag hoe ‘erg’ dat is (wat zijn de gevolgen voor de volksgezondheid, de fysieke veiligheid, het politiek/bestuurlijk imago, het maatschappelijk belang, et cetera), bij welke doelgroep het tekort zich voordoet en tegenwelke niet-nalevingsituatie met voorrang moet worden opgetreden.

Risicoanalyse is de basis voor het prioriteren van het werk van toezichthouders en de inzet van menskracht. Idealiter zou dat gekoppeld moeten worden aan beleidsdoelstellingen.

 

Bron: Begrippenkader rijksinspecties

%d bloggers liken dit: