Risicoanalyse

Een risicoanalyse is het gestructureerd en gewogen gebruiken van beschikbare kennis om te bepalen welke gevaren zich hoe vaak kunnen voordoen en hoe groot de gevolgen daarvan kunnen zijn (voor bv de volksgezondheid, de fysieke veiligheid, het politiek/bestuurlijk imago, het milieu, het maatschappelijk belang, etc.), en waar zich die kunnen voordoen. Een risicoanalyse geeft daarmee ook inzicht in oorzaken van de risico’s.

Risicoanalyses moeten nu en dan geactualiseerd worden: regels verouderen, er komen nieuwe bij, er zijn technische ontwikkelingen, een risico kan anders gewaardeerd worden, etc. Ook kunnen er nieuwe risico’s zijn ontstaan waarvoor nog geen regels zijn opgesteld. Een risicoanalyse dient uit te gaan van het maatschappelijke belang en niet alleen van de juridische verplichting.

Risicoanalyses vormen de basis voor het prioriteren van het werk van toezichthouders en de inzet van menskracht. Idealiter zou dat gekoppeld moeten worden aan beleidsdoelstellingen.

risicomatrix
Figuur: Risicomatrix

Zie ook:

(Met medewerking van Geert Draijer, ILT)

Laatste update: 16-3-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!