Hoofdstuk 5 Awb: handhaving

Hoofdstuk 5 Algemene wet bestuursrecht gaat over handhaving. De bevoegdheden van de toezichthouder wordt geregeld in Titel 5.2. Het bevat bepalingen inzake:

  • Legitimatie van de toezichthouder;
  • Bevoegdheden van de toezichthouder bij binnentreden (betreden van alle plaatsen behalve woningen, meebrengen van (meet)apparatuur, inzage in documenten, openen van verpakkingen, meenemen van bescheiden en gegevens, kopierecht, doorzoeking van voertuigen, monstername);
  • Verplichting voor een ieder die gecontroleerd wordt om mee te werken met de toezichthouder.

Ook wordt er de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom geregeld, alsmede de bestuurlijke boete en bijbehorende procedures. De Awb kent niet zelf de bevoegdheid toe om sancties op te leggen. Dat gebeurt in bijzondere wetgeving, zoals in Artikel 125 Gemeentewet (het recht tot opleggen van bestuursdwang door de gemeente).

Zie ook:

Laatste update: 14-9-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!