Vakberaad Omgevingsdienst NL

Het Vakberaad Omgevingsdienst NL stimuleert dat managers Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) van Omgevingsdiensten en Regionale Uitvoeringsdiensten kennis uitwisselen en elkaar over en weer inspireren en ondersteunen. Daarbij spelen de vijf bijeenkomsten per jaar van het Vakberaad een centrale rol. Ook daarbuiten ontmoeten VTH managers elkaar en worden projecten uitgevoerd. Belangrijke inhoudelijke thema’s op dit moment (2020) zijn Omgevingswet en het digitaal stelsel, Zeer Zorgwekkende Stoffen, asbest, stikstof, duurzaamheid en circulariteit. Speerpunt is modernisering van VTH door meer datagedreven en informatiegestuurd handhaven, inzet van gedragswetenschappen, focus op outcome en bijvoorbeeld een project als de digitale en altijd actuele vergunning.

Het Vakberaad is medeverantwoordelijk voor de Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning en deelname aan de Milieukamer; een landelijk overleg met onder meer OM, politie, ILT, I-SZW en NVWA. Tevens verzorgt het Vakberaad de collegiale toets van Omgevingsdienst NL, een structurele wijze van over en weer leren, waarbij jaarlijks diensten elkaar bevragen over onderdelen van de kwaliteitscriteria.

Met dank aan Koos Meijer

Laatste update: 8-6-2020

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!