Raad voor Accreditatie (RvA)

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft als primaire taak het accrediteren en geaccrediteerd houden van conformiteitbeoordelende organisaties: laboratoria, inspectie-instellingen, certificatie-instellingen en verificatie-instellingen. Zodat het vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten ook echt gerechtvaardigd is.

Accreditatie is het beoordelen of een instantie onpartijdig en competent zijn werk uitvoert. Bij een positieve beoordeling wordt door de RvA een formele verklaring afgegeven dat de instantie voldoet aan de eisen die zijn bepaald door Europese geharmoniseerde normen (Staatscourant 2010, 3033) en eventuele aanvullende eisen.

De RvA is in 1995 ontstaan uit een fusie van:

  • de Nederlandse Kalibratie Organisatie (NKO);
  • de Stichting Erkenning Laboratoria en Inspectie-instellingen (STERLAB/STERIN);
  • de Raad voor Certificatie (RvC).

De RvA is een stichting en zbo. De wettelijke grondslag is Artikel 2 Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie. De RvA telt 93 fte (2019) en heeft een begroting van €15 miljoen (2020). Het is gevestigd te Utrecht.

Zie ook:

Laatste update: 12-1-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!