Handhavingspiramide

John Braithwaite

De handhavingspiramide is bedacht door Australier John Braithwaite. Met de handhavingspiramide brengt hij visueel tot uitdrukking dat er een opbouw dient te zitten in de reacties van de overheid op regelovertredingen van een organisatie. Bij de meeste regelovertredingen kan worden volstaan met praten en adviseren. In veel minder gevallen stoelt de handhaving op afschrikking. Tegen een nog kleinere categorie amorele, berekenende regelovertreders, die zich ook aan afschrikking weinig gelegen laat liggen, moet het zwaarste geschut in stelling worden gebracht: onmogelijkheid om te overtreden. Het betreft dan stillegging, intrekking van de vergunning of een verbod aan de bestuurders om een bedrijf uit te oefenen.

Het onderliggende principe is ‘responsive regulation’: de wijze waarop gereageerd wordt op regelovertredingen moet afgestemd zijn op de houding en beweegredenen van de regelovertreder. Braithwaite meent dat effectieve handhaving alleen mogelijk is als de handhaver over het hele spectrum van interventies uit de handhavingspiramide kan beschikken.

Zie ook:

Laatste update: 6-2-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!