Leerplichtambtenaar

Scholen, gemeenten en de rijksoverheid werken samen om te zorgen dat de leerplicht en kwalificatieplicht worden nageleefd. De leerplichtambtenaar en Inspectie van het Onderwijs houden toezicht.

Leerplichtambtenaren zijn in dienst van of werken in opdracht van gemeenten en controleren of ouders en jongeren zich houden aan de leerplicht. Als er problemen zijn met het schoolbezoek of als er sprake is van vroegtijdig schoolverlaten, zoekt de ambtenaar samen met de school en ouders naar een oplossing. Bij het zoeken naar een oplossing kan de leerplichtambtenaar jongeren voorlichten waarom het belangrijk is om naar school te gaan. Ook kan de leerplichtambtenaar: 

  • jongeren en ouders voorlichten over de gevolgen van ongeoorloofd schoolverzuim of spijbelen;
  • een proces-verbaal opmaken als een leerling spijbelt of niet ingeschreven staat op een school (dit geldt alleen voor de 850 leerplichtambtenaren die buitengewoon opsporingsambtenaar (domein 3) zijn);
  • een leerling doorverwijzen naar Halt.

De taken en bevoegdheden van de leerplichtambtenaar zijn neergelegd in artikelen 16-25 Leerplichtwet 1969.

Zie ook:

Laatste update: 27-7-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!