Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Wet VTH)

De Wet en het Besluit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) hebben betrekking op het omgevingsrecht en zijn resp. in 2016 en 2017 in de huidige regelgeving opgenomen in § 5.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Hoofdstuk 7 Besluit omgevingsrecht (BOR) en Hoofdstuk 10 Regeling omgevingsrecht (MOR).

Naast onder andere het bieden van een wettelijke basis aan de omgevingsdiensten bevat de regeling kwaliteitscriteria voor VTH. Die zijn bedoeld om de uitvoering van de VTH-taken door gemeenten en provincies in het omgevingsrecht te professionaliseren en de kwaliteit in de organisatie te borgen. De criteria gaan over proces, inhoud en kritische massa. De gedachte is dat door het voldoen aan de criteria het bevoegd gezag in staat is om de gewenste kwaliteit en continuïteit te leveren.

De regeling is vrijwel één op één overgenomen in de Omgevingsregelgeving die in 2023 in werking treedt. De regeling is dan te vinden in afdeling 18.3 Omgevingswet en afdeling 13.2 Omgevingsbesluit.

(Met dank aan Annemiek Tubbing)

Zie ook:

Laatste update: 10-4-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!