Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie J&V, eng: Inspectorate of Justice and Security) houdt toezicht op politie, crisisbeheersing, security, cyber, gevangeniswezen, forensische zorg, reclassering, justitiële organisaties in het jeugddomein (bv. Halt) en in de migratieketen. Thematisch kijkt zij ook naar slachtofferrechten en houdt zij mede toezicht op het experiment gesloten coffeeshopketen.

Sommige activiteiten raken het lokaal bestuur en de lokale veiligheid. Dat is met name wanneer die de verantwoordelijkheden raken van de bewindspersoon van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een deel van de toezichtactiviteiten vindt plaats in Caribisch Nederland.

De Inspectie JenV is aangewezen als coördinator van het Nederlandse Nationaal Preventie Mechanisme en werkt samen met de IGJ, de Onderwijsinspectie en de Nederlandse Arbeidsinspectie in het Toezicht Sociaal Domein.

Deze inspectie is in 2012 ontstaan uit een fusie van Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en Inspectie Sanctietoepassing). Ze is onderdeel van het ministerie van J&V, heeft een formatie van 106 fte (2019) en een budget van ruim €10 miljoen.

Zie ook:

(Met dank aan de Inspectie J&V)

Laatste update: 11-1-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!