Landelijke handhavingsstrategie (LHS)

In 2014 is de eerste landelijke handhavingsstrategie (LHS) als onderdeel van het VTH-Stelsel verschenen. In oktober 2022 is, met het oog op de komst van de Omgevingswet, de LHS vervangen door LHSO (pdf). De LHSO is een afwegingsinstrument – opgesteld door IPO en VNG – dat met name als doel heeft om te komen tot onderling afgestemd en effectief handelen van alle instanties die een rol hebben in de handhaving van het omgevingsrecht. Zo zorgt de LHSO voor een gelijk speelveld.

Verder verbindt het de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving met elkaar waarbij de toezichthouder met buitengewone opsporingsbevoegdheden zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk kan optreden. Voor het omgevingsrecht is de LHSO bedoeld voor gemeenten, provincies en waterschappen, omgevingsdiensten, landelijke inspectie– en opsporingsdiensten, politie en OM. Natuurbeherende organisaties, bijvoorbeeld Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten, hebben ook groene boa’s in dienst voor het toezicht en de handhaving in het buitengebied.

Zie ook:

Laatste update: 29-11-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!