Burgemeester

De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van een gemeente. De burgemeester heeft eigen taken en bevoegdheden en is voorzitter van de gemeenteraad.

De burgemeester is op grond van Artikel 172 Gemeentewet verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Aan de burgemeester zijn hiervoor diverse bevoegdheden gegeven die het hem of haar mogelijk maken de veiligheid in de gemeente te bewaken.

De burgemeester is daarnaast lid van het driehoeksoverleg, van het bestuur van de Veiligheidsregio en heeft het gezag over de politie wanneer deze optreedt in het kader van de handhaving van de openbare orde en hulpverlening. De burgemeester is opperbevelhebber bij rampen en crises.

Een burgemeester wordt op aanbeveling van de gemeenteraad voor 6 jaar benoemd door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (‘de Kroon’). Na iedere periode van 6 jaar kan een burgemeester herbenoemd worden.

Zie ook:

Laatste update: 29-1-2023

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!