Handhaving en interventies

Aanhouding (arrestatie)

Administratiekosten boetes

Anticiperend handhaven

Beginselplicht tot handhaven

Bestuurlijke boete

Bestuurlijke strafbeschikking

Bestuursrechtelijke handhaving

Bevoegdheid

Boete (Wvs)

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Combibon

Doorzoeking

Gedogen

Gevangenisstraf

Halt

Handhaving

Handhaving: Hoofdstuk 5 Awb

Handhavingscommunicatie

Handhavingsconvenant

Handhavingspiramide

Handhavingstekort

Handhavingsverzoek

Hechtenis

High trust, high penalty

Inbeslagneming

Interventie

Interventiekompas

Interventieladder

Landelijke handhavingsstrategie

Last onder bestuursdwang

Last onder dwangsom

Lik-op-stukbeleid

Naming & shaming (& faming)

Normoverdragend gesprek

Misdrijf

Overtreding

Pakkans

Proces Verbaal

Risico-regelreflex

Staandehouding

Strafbeschikking

Strafbaar feit

Strafblad

Strafrecht

Strafrechtketen

Strafrechtelijk optreden door bestuur

Strafrechtelijke handhaving

Strafvervolging

Taakstraf (werkstraf)

Toetsingskader

Transactie

Tuchtrecht

Verjaring

Verscherpt toezicht

Voorarrest

Vordering

Waarschuwing

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder)

Wet OM-afdoening

Wetboek van strafrecht

Wetboek van strafvordering

Zero tolerance