Strafbaar feit (delict)

Artikel 1 Wetboek van Strafrecht bepaalt: “Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.” Strafbare feiten (ook wel delicten genoemd) kunnen licht (overtredingen) of zwaar zijn (misdrijven).

Iemand kan voor het begaan van een strafbaar feit bestraft worden als het feit bewezen is, valt binnen een categorie-omschrijving in het WvS, wederrechtelijk is en kan worden aangerekend. Zij moeten zijn begaan in Nederland of aan boord van een Nederlands vaartuig of luchtvaartuig in het buitenland.

De straffen zijn:

a. hoofdstraffen:

  1. gevangenisstraf;
  2. hechtenis;
  3. taakstraf;
  4. geldboete;

b. bijkomende straffen:

  1. ontzetting van bepaalde rechten;
  2. verbeurdverklaring;
  3. openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Zie ook:

Laatste update: 22-11-2020

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!