Strafbaar feit (delict)

Artikel 1 Wetboek van Strafrecht bepaalt: “Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.” Strafbare feiten (ook wel delicten genoemd) kunnen licht (overtredingen) of zwaar zijn (misdrijven).

Iemand kan voor het begaan van een strafbaar feit bestraft worden als het feit bewezen is, valt binnen een categorie-omschrijving in het Wetboek van Strafrecht, wederrechtelijk is en kan worden aangerekend. Zij moeten zijn begaan in Nederland of aan boord van een Nederlands vaartuig of luchtvaartuig in het buitenland.

De straffen zijn:

a. hoofdstraffen:

  1. gevangenisstraf;
  2. hechtenis;
  3. taakstraf;
  4. geldboete;

b. bijkomende straffen:

  1. ontzetting van bepaalde rechten;
  2. verbeurdverklaring;
  3. openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Wie bevoegd zijn met de opsporing van strafbare feiten is vastgelegd in artikel 141 (OvJ en aangewezen ambtenaren van politie, KMar en BOD’en) en artikel 142 (boa’s) Wetboek van Strafvordering.

Zie ook:

Laatste update: 23-2-2023

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!