Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie, eng: Dutch Inspectorate of Education) bewaakt de kwaliteit en financiële continuïteit van het onderwijs en de naleving van onderwijswetgeving.

Zij houdt toezicht op:

  • primair onderwijs en kinderopvang
  • speciaal onderwijs
  • voortgezet onderwijs
  • middelbaar beroepsonderwijs
  • hoger onderwijs

Het kwaliteitstoezicht op het hoger onderwijs wordt uitgevoerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

De Onderwijsinspectie voert haar instellingstoezicht uit op basis van een onderzoekskader, opgebouwd uit een samenhangende beschrijving van onderwijs van voldoende kwaliteit alsmede de wettelijke voorschriften.

De onderwijsinspectie maakt alle rapporten van haar onderzoeken actief openbaar. Daarbij publiceert zij al sinds 1817 jaarlijks de staat van het onderwijs.

De Onderwijsinspectie (opgericht in 1801) is de enige rijksinspectie met een eigen wettelijke grondslag: Wet op het onderwijstoezicht. Het toezicht is zelfs in Artikel 23 Grondwet lid 2 verankerd. De inspectie is onderdeel van het Ministerie van OCW, heeft 541 fte, een budget van €65,3 miljoen (2021) en is gevestigd in Utrecht.

Zie ook:

Laatste update: 11-1-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!