Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer (AR) onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Het controleert de inkomsten en uitgaven van het Rijk en rapporteert hierover één keer per jaar aan het parlement op Verantwoordingsdag (derde woensdag in mei).

De AR beslist zelfstandig over het instellen van onderzoeken. Departementen en hun onderdelen zijn verplicht daaraan mee te werken. Nu en dan doet de AR onderzoek naar toezicht en landelijke toezichthouders.

De AR is opgericht in 1814. Het is een Hoog College van Staat en vindt zijn basis in hoofdstuk 4 van de Grondwet. Het bestuur wordt gevormd door het College waarvan de leden voor het leven worden benoemd. De AR telt 276 fte, heeft een budget van €26,4 miljoen (2021) en is gevestigd aan het Lange Voorhout in Den Haag.

Er zijn ook gemeentelijke/regionale rekenkamers die dezelfde taak uitvoeren maar dan voor de betreffende overheidslagen.

Zie ook:

Laatste update: 26-7-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!