Sanctiewet (Sw)

Met de Sanctiewet (Sw) en de regelingen op grond van die wet wordt nationaal uitvoering gegeven aan internationale sanctieregimes, die van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Via de Sw worden bepalingen in deze internationale sanctieregimes nationaal geldende normen.

Het overtreden van voorschriften die gesteld worden bij of krachtens de Sw, waartoe internationale sanctieregimes kunnen horen, is strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten. Het accent ligt hierbij op het strafbaar stellen van de overtreding van bepalingen die in Europese verordeningen zijn neergelegd.

De Regeling toezicht Sanctiewet 1977 (Rtsw) van AFM en DNB biedt financiële instellingen een kader om maatregelen te treffen. Er zijn twee soorten financiële sancties te onderscheiden: een gebod tot het bevriezen van tegoeden en een verbod of restricties op het verlenen van financiële diensten. Deze sancties zien op voorkomen van ongewenste handel (embargo’s) en het voorkomen en bestrijden van terrorisme.

Zie ook:

Laatste update: 30-4-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!