Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV)

Artikel 11.8 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) bepaalt dat er een (digitaal) Register Externe Veiligheidsrisico’s is voor alle data rond externe veiligheid. Het register geeft informatie via kaarten met daarop de geografische ligging van (artikel 11.8 lid 4 Bkl):

  • de afstanden voor het plaatsgebonden risico
  • het brand-, explosie- en gifwolkaandachtsgebied
  • het explosieaandachtsgebied vuurwerk
  • het civiele of militaire explosieaandachtsgebied

De kaart wordt onderdeel van de Atlas Leefomgeving. Burgers, bedrijven en bevoegde gezagen kunnen zo een beeld krijgen van de risico’s in hun leefomgeving.

Het beheer van dit register valt onder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Alle bevoegde gezagen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverzameling, zijn verplicht de gegevens middels een aansluiting digitaal bij IenW aan te leveren (artikel 10.27 Omgevingsbesluit).

Dit register vervangt het huidige register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS).

Zie ook:

(Met dank aan Linda van Berkel, RWS)

Laatste update: 9-12-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!