Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB)

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) houdt zich bezig met kwaliteitsborging voor het bouwen, erkende kwaliteitsverklaringen voor bouwproducten en certificaten voor het werken aan gasverbrandingsinstallaties.

Het:

  • beslist op aanvragen om toelating van instrumenten voor kwaliteitsborging tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen;
  • houdt registers bij van toegelaten instrumenten en aanbieders daarvan;
  • houdt toezicht op de naleving van eisen aan instrumenten en aanbieders;
  • geeft waarschuwingen m.b.t. de toepassing van toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging, schorsing of intrekking van toelatingen;
  • geeft voorlichting;
  • monitort en evalueert het functioneren van het stelsel.

Het TloKB is gebaseerd op artikel 7ak van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb; van kracht per 1-1-2022). Het TloKB wordt een zbo zonder rechtspersoonlijkheid onder het ministerie van BZK. Het TloKB bestaat uit drie bestuurders en een bureau. Het is gevestigd te Rijswijk en telt 12 fte (2022, zal groeien naar 22). Het budget bedraagt €3,2 miljoen (2022).

Video over de TloKB

Zie ook:

Laatste update: 3-2-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!