Inspectie der Rijksfinanciën (IRF)

De IRF heeft drie hoofdtaken:

  • Ondersteuning van en advisering bij het begrotingsproces
  • Oordeelsvorming m.b.t. doelmatigheid en doeltreffendheid van begrotingsvoorstellen van de departementen
  • Uitvoering interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO’s)

Het geeft de minister van Financiën een oordeel over de begrotingsvoorstellen van de departementen betreffende doelmatigheid en doeltreffendheid, komt tot een eindoordeel en stelt eventueel alternatieven voor. De IRF heeft een centrale rol in budgettaire processen en fungeert als ‘de ogen en de oren van het ministerie van Financiën‘.

De IRF, dat in 2021 100 jaar bestond, is onderdeel van het Directoraat-Generaal Rijksbegroting en bestaat uit negen secties die elk één of meer departementen onder hun hoede hebben, alsmede twee stafbureaus die belast zijn met de coördinatie van het begrotingsproces en met onderzoekswerkzaamheden. Ook het coördinatiepunt decentrale overheden (CDO) is er ondergebracht. Het telt ca. 90 fte.

Zie ook:

(Met dank aan Hans de Pooter, IRF)

Laatste update: 29-9-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!