Certificering

Bij certificering stelt een derde partij, de certificeerder, vast dat een bedrijf zich aan de regels houdt. Die regels zijn vastgelegd in een standaard. Een certificaat is een officiële schriftelijke verklaring, doorgaans bedoeld als bewijsstuk voor de kwaliteit van een bedrijf, mens, dienst, systeem, ontwerp of product. De certificaatverkrijger mag het beeldmerk dat bij het certificaat behoort gebruiken in de communicatie.

Certificatie betreft meestal:

  • managementsystemen; bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid, arbeidsomstandigheden of informatiebeveiliging;
  • producten of voertuigen; een partij, productiewijze of voertuig;
  • diensten zoals opleidingen;
  • vakbekwaamheid van personen: elektrotechnici, loopbaanadviseurs, lassers, inspecteurs, enz.

Instanties die certificaten mogen verlenen moeten meestal erkend zijn door de Raad voor Accreditatie. Voorbeelden van certificaten zijn ISO, Eco-keurmerk (biologische producten), FSC (hout). Certificerende instanties zijn o.a. Kiwa, Lloyds, Skal en TÜV.

Het beleid van de rijksoverheid komt er op neer dat certificatie een hulpmiddel is voor toezicht maar er nooit voor in de plaats kan komen.

Zie ook:

Laatste update: 12-1-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!