Openbare orde

Hoewel ‘openbare orde’ in diverse wetten (oa. Gemeentewet en Politiewet 2012) is opgenomen is er geen officiële definitie van. Een veel gehanteerde omschrijving voortvloeiend uit jurisprudentie luidt: ‘de normale gang van het maatschappelijk leven op een bepaalde plaats en onder de gegeven omstandigheden’.

Van een verstoring van de openbare orde is sprake indien een rechtsregel wordt geschonden door onrechtmatig gedrag. Bij een misdrijf is sprake van een ernstige verstoring, bij overtreding of niet-strafbaar gedrag dat onrechtmatige hinder of onrechtmatig gevaar veroorzaakt is sprake van niet-ernstige verstoring.

Er gelden drie impliciete beperkingen om handhavend op te treden tegen verstoring van de openbare orde:

  1. Het moet gaan om onrechtmatig gedrag dat hinder of gevaar oplevert voor goed of lijf;
  2. Er moet uitdrukkelijk sprake zijn van een “gemeentehuishoudelijk” belang;
  3. Een ordemaatregel kan in beginsel geen grondwettelijk beschermd grondrecht als het huisrecht of de vrijheid van meningsuiting beperken.

Zie ook:

Laatste update: 16-1-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!