Systeemtoezicht

Bij systeemtoezicht (ST) is het basisidee dat de toezichthouder niet alleen toetst of aan de regels wordt voldaan, maar ook en vooral hoe dit is geborgd in de organisatie. Hierbij bekijkt de toezichthouder of het bedrijf de bedoeling van de regels onderschrijft, maatregelen neemt om doelrealisatie te organiseren (managementsysteem), deze maatregelen daadwerkelijk uitvoert en in welke mate dit werkelijk leidt tot doelrealisatie.

Het doorgronden van de mate van consistentie tussen papieren en fysieke werkelijkheid is essentieel bij ST. Ook beoordeelt de toezichthouder of de organisatie leert van ervaringen, nieuwe inzichten en afwijkingen (of overtredingen). Door de bevindingen terug te koppelen krijgt de organisatie aanwijzingen voor verbetering.

Bij ST is het van belang dat de toezichthouder een duidelijk onderscheid maakt tussen individuele afwijkingen enerzijds en de werking van het systeem anderzijds. Een goede borging betekent niet dat er nooit eens een afwijking optreedt, het omgekeerde ook niet.

Zie ook:

Door Martin de Bree, info@nextstepmanagement.nl

Laatste update: 19-3-2020

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!