Inspecteur-Generaal (IG)

Een Inspecteur-Generaal (IG) is de hoogste leidinggevende van een rijksinspectie. De functie van IG is gelijkwaardig aan die van een Directeur-Generaal (DG) op een ministerie (schaal 19). Sommige IG’s (NVWA, Onderwijsinspectie, NLA en ILT) zijn volwaardig lid van de Bestuursraad van het departement waar zij onder vallen. De andere IG’s (IGJ, Staatstoezicht op de Mijnen, Inspectie J&V, IVD, IBTD) zijn agendalid en/of schuiven aan wanneer nodig. IG’s worden benoemd door de Ministerraad.

In diverse wetten, regelingen en besluiten zijn IG’s aangewezen als de verantwoordelijk toezichthouder, en via hen de medewerkers van hun inspecties.

De IG’s van de verschillende rijksinspecties onderhouden contact met elkaar via de Inspectieraad.

Zie ook:

(Met dank aan prof. dr. Ferdinand Mertens)

Laatste update: 5-2-2023

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!