Markttoezicht (op productveiligheid)

Binnen de EU mogen geen onveilige producten worden aangeboden. Daarom zijn vele Europese regels en certificeringsplichten van kracht. Het toezicht daarop controleert of voldaan wordt aan toepasselijke regelgeving.

Vanaf medio juli 2021 is de EU-Verordening (2019/1020) betreffende markttoezicht en conformiteit van producten volledig van toepassing. Deze verordening beoogt het markttoezicht te verbeteren om zodoende te waarborgen dat op de gehele markt van de Unie alleen conforme producten worden aangeboden. De lidstaten van de Europese Unie moeten een programma voor handhaving van productwetgeving opstellen en uitvoeren en afspraken maken met de douane voor het toezicht op de Europese buitengrenzen.

Bij niet-naleving kunnen de toezichthouders maatregelen nemen en zelfs producten van de markt (laten) verwijderen.

In Nederland houden vijf instanties toezicht op productveiligheid:

Zie ook:

Laatste update: 17-1-2023

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!