Toezichtcompendium

We bouwen hier een compendium met de meest relevante termen uit het vakterrein toezicht, opsporing en handhaving. Een compendium is een handboek met een overzicht van de belangrijkste termen (kenniskaarten) op een vakterrein met de bedoeling alleen de feiten weer te geven.

Om het toegankelijk te houden bestaan de kenniskaarten van dit compendium uit maximaal 150 woorden.

Daarmee creëren we een mooie, handzame, actuele en toegankelijke bibliotheek voor toezichthouders, beleidsmakers, studenten, journalisten en andere belangstellenden. De kenniskaarten zijn vrij van auteursrechten en mogen dus vrij gebruikt worden: bij gebruik van een kenniskaart wordt een referentie naar dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart gewaardeerd.

Het compendium is continu in ontwikkeling en binnenkort wordt het allemaal ook veel toegankelijker gepresenteerd op deze website.

We hopen op vele mensen die hieraan willen bijdragen. Uw reactie of bijdrage wordt daarom zeer op prijs gesteld. Klik hier als u zelf een kenniskaart wilt aanleveren.  Stuur uw reactie naar rob@veldersnovak.com of bel 06-2393 5939.

Toegang tot het compendium krijg je door hierboven op het pulldown-menu van profielen of toezichtcompendium te klikken. Of door in het zoekschermpje hieronder een woord in te tikken en op het vergrootglas te klikken.