Compendium

We bouwen hier een compendium met de meest relevante termen uit het vakterrein toezicht, opsporing en handhaving. Een compendium is een handboek met een overzicht van de belangrijkste termen (kenniskaarten) op een vakterrein met de bedoeling alleen de feiten weer te geven.

Kenniskaarten uit dit compendium bestaan uit een beschrijving van MAXIMAAL 150 woorden. Na de tekst mogen verwijzingen worden geplaatst (die niet meetellen in de 150 woorden). In de beschrijving kunnen links naar andere kenniskaarten, websites of publicaties worden opgenomen. Als je een kenniskaart maakt dan mogen je naam en contactgegevens erbij, tenzij je dat niet wilt.

Tezamen bouwen we een mooie, handzame, actuele en toegankelijke bibliotheek voor onszelf, studenten en belangstellenden.

Op de ToezichtTafel vindt u ook “profielen” van Nederlandse toezichtorganisaties of onderdelen daarvan.

Het compendium is continu in ontwikkeling en binnenkort wordt het allemaal ook veel toegankelijker gepresenteerd op deze website.

We hopen op vele mensen die hieraan willen bijdragen. Uw reactie of bijdrage wordt daarom zeer op prijs gesteld. Stuur uw reactie naar rob@veldersnovak.com of bel 06-2393 5939.

Bronvermelding:
De afbeelding is ontleend aan het Begrippenkader rijksinspecties van Rob Velders en Meindert Brunia.