Compendium

Het compendium bevat “kenniskaarten” over toezicht. U heeft hier toegang tot het compendium.

Op de ToezichtTafel vindt u ook “profielen” van Nederlandse toezichtorganisaties of onderdelen daarvan.

Het compendium is continu in ontwikkeling. Uw reactie of bijdrage wordt op prijs gesteld. Stuur uw reactie naar rob@veldersnovak.com.

Bronvermelding:
De afbeelding is ontleend aan het Begrippenkader rijksinspecties van Rob Velders en Meindert Brunia.