Toezichtcompendium

Hier wordt continue gebouwd en verbouwd aan een compendium met zoveel mogelijk relevante termen uit het vakterrein toezicht, opsporing en handhaving. Een compendium is een handboek met een overzicht van de belangrijkste termen (kenniskaarten) op een vakterrein met de bedoeling alleen de feiten weer te geven.

Om het toegankelijk te houden bestaan de kenniskaarten van dit compendium uit maximaal 150 woorden. Daarmee creëren we een mooie, handzame, actuele en toegankelijke bibliotheek voor toezichthouders, beleidsmakers, studenten, journalisten en andere belangstellenden. De kenniskaarten zijn vrij van auteursrechten en mogen dus vrij gebruikt worden: bij gebruik van een kenniskaart wordt een referentie naar dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart gewaardeerd.

Het compendium is continu in ontwikkeling en wordt regelmatig geactualiseerd. En binnenkort wordt het allemaal ook veel toegankelijker gepresenteerd op deze website. Voor nuis een belangrijk deel (maar nog niet alles!) te vinden via de volgende ingangen:

We hopen op vele mensen die hieraan willen bijdragen. Bent je het niet eens met iets in een kenniskaart, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Je reactie of bijdrage wordt daarom zeer op prijs gesteld. Klik hier als je zelf een kenniskaart wilt aanleveren. Stuur je reactie naar rob@veldersnovak.com of bel 06-2393 5939.

Toegang tot het compendium krijg je door hierboven op het pulldown-menu van profielen of toezichtcompendium te klikken. Of door in het zoekschermpje hieronder (en onder elke kenniskaart) een woord in te tikken en op het vergrootglas te klikken.

Veel plezier ermee.

Rob Velders