Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is uitvoeringsorganisatie en toezichthouder binnen het beleidsthema “Klimaat” en draagt bij aan de reductie van CO2-uitstoot en energietransitie in Nederland. Zij borgt dat bedrijven, die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) of vallen onder de wet- en regelgeving voor hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging, voldoen aan hun verplichtingen.

De doelgroep bestaat uit:

  • 450 grote industriële bedrijven die broeikasgassen uitstoten (ETS);
  • Alle luchtvaartmaatschappijen (ETS luchtvaart);
  • Bedrijven die brandstoffen leveren aan vervoer;
  • Bedrijven die hernieuwbare energie leveren aan vervoer.

De NEa, opgericht in 2005, is een agentschap van het ministerie van EZK. Het is een zbo met een bestuur en vindt zijn grondslag in Artikel 2.1 Wet milieubeheer. De NEa heeft een budget van ruim 10 miljoen euro en 64 fte (2020). Het is gevestigd te Den Haag.

Zie ook:

Laatste update: 3-5-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!