Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA, eng: Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority) is een rijksinspectie gericht op de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. 

Het toezicht beslaat:

 • Voedselveiligheid in horeca, retail en instellingen
 • Voedselveiligheid industriële levensmiddelen
 • Vleesketen/Voedselveiligheid in slachthuizen en uitsnijderijen
 • Voeding voor specifieke groepen
 • Veilige consumentenproducten
 • Import en export (dieren, dierlijke producten, planten, levensmiddelen, consumentenartikelen)
 • Dierenwelzijn
 • Natuur
 • Diergezondheid
 • Diergeneesmiddelen
 • Diervoeder
 • Dierlijke bijproducten
 • Meststoffen
 • Gewasbescherming
 • Fytosanitaire vrijwaring (handel van ziektevrije planten)
 • Visketen
 • Tabak
 • Europese en nationale subsidieregelingen

De Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) ontstond op 10 juli 2002 uit de Keuringsdienst van Waren (1893) en de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (1980). Op 1 januari 2012 is de VWA gefuseerd met de Algemene Inspectiedienst (AID) en de Plantenziektekundige Dienst (PD) tot de NVWA.

De NVWA is een agentschap van het ministerie van LNV, heeft een eigen bijzondere opsporingsdienst. Het telt 2443 fte, heeft een budget van €366 miljoen (2019) en is gevestigd te Utrecht.

Zie ook:

Laatste update: 8-1-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!