Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA, eng: Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority) is een rijksinspectie gericht op de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. 

Het toezicht beslaat:

Publiek belangDomein
VoedselveiligheidBijzondere eet- en drinkwaren, industriële productie, dierlijke bijproducten, diervoeder, chemische en microbiologische veiligheid levensmiddelen, horeca en ambachtelijke productie, vleesketen en voedselveiligheid, diergeneesmiddelen
DiergezondheidLevende dieren en diergezondheid
DierenwelzijnDierenwelzijn, dierproeven
Natuur & milieuMeststoffen, gewasbescherming, duurzaamheid, vis, natuur
PlantgezondheidFytosanitair
ProductveiligheidProductveiligheid
TabaksontmoedigingTabak en alcohol

Overige belangen en domeinen NVWA:

OverigeDomein
Controle subsidieregelingenNiet-grondgebonden subsidieregelingen, grondgebonden subsidieregelingen, cross compliance
Overige domeinenImport, export, opsporing, BuRO, klantcontact en dienstverlening

De Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) ontstond op 1 januari 2006 uit de Keuringsdienst van Waren (1893) en de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (1980). Op 1 januari 2012 is de VWA gefuseerd met de Algemene Inspectiedienst (AID) en de Plantenziektekundige Dienst (PD) tot de NVWA.

NB: de Keuringdienst van Waren (1893) is in 1998 gefuseerd met de Veterinaire inspectie tot de “Inspectie Waren en Veterinaire Zaken”. Echter omdat deze organisatie voor het publiek niet meer vindbaar was heeft toenmalig minister van VWS Els Borst besloten dat de naam per 1 november 2000 weer gewijzigd moest worden in “Keuringsdienst van Waren”.

De NVWA is een agentschap van het ministerie van LNV, heeft een eigen bijzondere opsporingsdienst. Het telt 3222 fte (2023), heeft een budget van €543 miljoen (2023) en is gevestigd te Utrecht.

Zie ook:

Laatste update: 12-3-2023

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!