Wet op de economische delicten (Wed)

De Wet op de economische delicten (Wed) bepaalt in artikel 1 welke overtredingen van welke wetten en artikelen daaruit, economische delicten zijn. Economische delicten zijn misdrijven voor zover zij opzettelijk zijn begaan. Het zijn overtredingen voor zover ze geen misdrijven zijn.

Tevens bepaalt de Wed welke straffen en maatregelen er op economische delicten staan. Hij die een economisch delict begaat kan, in geval van een misdrijf, bestraft worden met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, taakstraf of geldboete van de vijfde categorie. In geval van overtreding kan bestraffing volgen met hechtenis van ten hoogste een jaar, taakstraf of geldboete van de vierde categorie.

Titel III van de Wet op de economische delicten regelt wie economische delicten mogen opsporen, welke bevoegdheden zij hebben en dat een ieder verplicht is mee te werken aan een onderzoek van een opsporingsambtenaar.

Zie ook:

Laatste update: 19-7-2020

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!