Rijksinspecties

Rijksinspecties zijn diensten die ressorteren onder een minister en die bij of krachtens de wet zijn belast met het toezicht op de uitvoering of naleving van wetten. Rijksinspecties zijn dus de toezichthouders van de Nederlandse (rijks)overheid, naast de markttoezichthouders en enkele andere organisaties. Alle rijksinspecties vallen onder de verantwoordelijkheid van een minister of staatssecretaris.

RijksinspectieAfkortingMinisterieFte
(2019)
Budget
(2019)

(milj. €)
Nederlandse Voedsel- en Waren AutoriteitNVWALNV2443366
Nederlandse ArbeidsinspectieNLASZW1311124 
Inspectie Leefomgeving en Transport
(incl. de Autoriteit Woningcorporaties)
ILT (AW)I&W (BZK)1300 (70)154
Inspectie Gezondheidszorg en JeugdIGJVWS778 99,6 
Inspectie van het OnderwijsOnderwijsinspectieOCW54166,5
Agentschap TelecomATEZK33550 
Inspectie Justitie en VeiligheidInspectie J&VJ&V10610
Staatstoezicht op de MijnenSodMEZK9519 
Inspectie Veiligheid DefensieIVDDefensie25 ?
Inspectie belastingen, toeslagen en douaneIBTDFinanciën254,5
Inspectie Overheidsinformatie en ErfgoedIOEOCW212,3

Aan het hoofd van een rijksinspectie staat een Inspecteur-Generaal (m.u.v. het Agentschap Telecom; Directeur-Hoofdinspecteur en de Inspectie OE; Directeur). Tezamen vormen deze hoofden de Inspectieraad. IG’s zijn meestal ook (agenda)lid van de Bestuursraden van hun ministeries.

Zie ook:

Laatste update: 1-1-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!